Voorwoord

SPORTIEVE DIGITALE LEZER!

SportSupport gaat graag met zijn tijd mee en dus verhuist ons jaarmagazine van het papier naar het scherm. Met trots nodigen wij u uit om het digitale SportSupport jaarmagazine 2022 te lezen. Nieuwe vorm, nieuwe inhoud, zooooo veel energie en dus ontzettend veel te ontdekken over onze hoogtepunten in 2022.

Uitdaging? Herken in onze artikelen ons Waarom, Hoe en Wat. Ik zal u een klein beetje helpen.

Waarom: “Iedereen een leven lang gezond en actief!”

Dit is ons ultieme streven. Ongeacht leeftijd, levensfase, afkomst, cultuur, geloof, beperking, ambitie, sociaaleconomische status en seksuele voorkeur. Wij willen met sport & bewegen een bijdrage leveren aan een zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk én zo actief mogelijk leven.

Hoe: “Professionals die met passie verbinding en duurzaam maatwerk bieden.”

Met steeds actuele kennis, kunde en ervaring op het gebied van sport & bewegen maken wij vanuit ons hart en met plezier voor iedereen een gezond en actief leven mogelijk. Op deze manier voorzien wij in elke levensfase in diverse behoeften op het gebied van sport & bewegen door oplossingsgericht maatwerk leveren.

Wat: “Ontwikkelen, adviseren, coördineren en realiseren van activiteiten/diensten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.”

SportSupport beschikt over een brede portfolio aan diensten. Van het uitvoeren van kleinschalige beweegactiviteiten tot het organiseren van grote sportevenementen. Van het ontwikkelen van beleid naar het vertalen naar projecten voor specifieke doelgroepen met gerichte doelstellingen. Wij adviseren in sociaal maatschappelijke vraagstukken waarin sport & bewegen een bijdrage kunnen leveren aan participeren, kwalificaties verwerven, ervaring opdoen, gezonder worden en blijven, bewegen naar vermogen en streven naar ultieme prestaties. We staan in de wijk en op het parcours, zijn actief bij en voor de verenigingen, zitten aan tafel bij de gemeentes, praten met de politiek en verbinden het bedrijfsleven. 

Interesse gewekt? Mooi!

Namens bestuur, directie en medewerkers van SportSupport wens ik u veel lees-, sport- en beweegplezier!

Jerry Buitendijk

Directeur SportSupport

04

Haarlem

05

Bloemendaal

06

Heemstede

07

Hillegom

08

Velsen

09

Lisse

SPORTSUPPORT

in Haarlem

De coronabeperkingen loslaten en weer de wijken in. 2022 was het jaar waarin we ons oude werk weer echt konden oppakken. Op pleintjes, in sporthallen, op de club en in de school. Overal in Haarlem waren SportSupporters actief in het waarmaken van de missie: Een leven lang gezond en actief. Onze hoogtepunten? Bekijk ze hieronder. 

Haarlem in cijfers

165650

Inwoners

 

29

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

Sport & Bewegen

Dagelijks vind je onze buurtsportcoaches op de pleinen, in de wijken en op scholen om zoveel mogelijk Haarlemmers in beweging te brengen. Samen met onze maatschappelijke partners, eerstelijnszorg en sportverenigingen en organisaties hebben we nieuwe interventies opgezet en bestaande verduurzaamd. 

Jeugd & Jongeren

Een freerunpark in het Nelson Mandelpark

Sinds 2018 werkt Wesley Sijm, een rolmodel uit een groep freerunners, samen met JongHaarlem aan een openbaar freerunpark in Haarlem. Ze organiseerden sponsoracties, verzamelden handtekeningen en benaderden de gemeente.

Samen met Stichting STAD en sloten wij ons aan om het jongereninitiatief te ondersteunen en belangrijke partijen aan elkaar te verbinden. Met hulp van de gemeente Haarlem, een Sportakkoord-aanvraag en procesbegeleiding is in 2022 een tijdelijk freerunpark in het Nelson Mandelapark gerealiseerd. Dankzij de samenwerking tussen Munki Motion, het Sportakkoord en Wesley kan de freerun-community nu op maatschappelijk vlak groeien, zowel binnen als buiten de gymzalen. Onze buurtsportcoach zorgt voor verbinding met de wijk.

Urban Sports Lab voor jongeren

In Haarlem blijft de sport- en beweegdeelname van leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs achter in vergelijking met havo- en vwo-leerlingen. Om daar wat aan te doen werken wij met verschillende organisaties samen in het Sport- en Beweeglab project: Via het vmbo en praktijkonderwijs naar passen sportaanbod in de wijk. 

Samen combineren we onderzoek, beleid en praktijk om het sportaanbod beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren. Benieuwd naar hoe dat in zijn werk gaat? De website Alles over sport schreef een mooi artikel over wat wij in 2022 zoal hebben gedaan. 

Lees het artikel op Alles over Sport

Future Stars in Schalkwijk: buurtkinderen als rolmodel voor de groep

Sinds het voorjaar 2022 kom je ze in Schalkwijk bij naschoolse activiteiten of sportlessen op de basisschool tegen: Future Stars. Deze oud-deelnemers van SportSupport-activiteiten helpen, gehuld in speciale Future Stars-trainingspakken, de buurtsportcoach en leren daar zelf ook veel van. Maak nu kennis met Yassin (13), Kiro (14) en Damian(13), Future Stars van het eerste uur.

Lees het complete artikel

Lang leve de Koningsspelen!

Op vrijdag 22 april 2022 vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. In Haarlem organiseerden we voor de tweede keer de Koningsspelen op het Sportpark Nol Houtkamp voor een groot aantal scholen uit Haarlem-Oost en Schalkwijk. We deden dit samen met verenigingen uit Haarlem-Oost en Schalkwijk die zichzelf en hun sport konden promoten.

Lees meer over de Haarlemse Koningsspelen

Een pumptrack op het Cruijf Court

In mei hebben we twee dagen lang een tijdelijke pumptrack op het Cruijf Court in Parkwijk neergelegd. Op het Cruijf Court wordt voornamelijk basketbal en voetbal gespeeld en met een pumptrack haalden we een bredere doelgroep naar het veld!

Een pumptrack daagt iedereen van jong tot oud uit om te bewegen. Dit kan met stepjes, fietsen, skateboards, BMX en skeelers. Op het pumptrack hebben we clinics longboarden en BMX aangeboden. Hier deden 75 wijkbewoners aan mee.

75

Deelnemers

Wat komt er aan? Wat komt eraan? De VakantieKaravaan!

In 2022 hebben we de Sport-In omgedoopt tot de VakantieKaravaan. Deze organiseren we samen met Stichting Hart en vindt nu vier keer per jaar in een wisselend stadsdeel plaats. De VakantieKaravaan biedt de jeugd gave clinics aan die te maken hebben met cultuur, creativiteit en sport! We trapten in oktober af in Schalkwijk.

Volwassenen

Wandelen na verlies

Vanuit het Sportakkoord hebben we samen met Stichting Nabestaandenzorg Wandelen na verlies opgezet. Het startte op 9 september 2022.

Wandelen na verlies is voor inwoners van Haarlem die te maken hebben met verlies van een dierbare, een scheiding achter de rug hebben, een partner met Altzheimer of het verlies van een baan. Met wandelen en gespecialiseerde coaching brengen we deze groep met elkaar in contact zodat ze hun verhaal aan elkaar kwijt kunnen tijdens  het wandelen in het Noordersportpark. Verzamelplaats is TV Kontakt, deze vereniging stelt zijn ruimte vrijwillig open voor een kopje koffie en gesprekken na het wandelen. 

De Nationale Diabetes Challenge wandeluitdaging

Woensdag 18 mei begonnen meer dan 38 deelnemers aan de 20-weekse NDC-wandeluitdaging. Deze uitdaging organiseerden we in 2022 met AV Haarlem en is al lang niet meer een wandelevenement voor alleen maar diabetespatiënten. 

En na de challenge stopte het voor veel deelnemers niet. Na afloop zijn zij gaan fitwalken bij AV Haarlem (waardoor deze vereniging nu ook een wandeltak heeft) of mee gaan doen met Swing fit, conditiedans bij Wu Dae specifiek voor mensen met overgewicht.

“Deze 20 weken zijn voor mij een stok achter de deur om de strijd aan te gaan met mijn overgewicht en diabetes. Vooral het groepsverband, de oefeningen en het bakkie na motiveren mij nu al om 20 weken vol te houden!”

Deelnemer aan de Nationale Diabetes Challenge

Verenigingsadvies in 2022

Team verenigingsadvies en onze buurtsportcoaches hebben in 2022 de ondersteuning aan sportverenigingen doorgezet, met dit jaar meer nadruk op het lerende netwerk. Door het faciliteren van ontmoeting worden er meer verbindingen gelegd en kennis uitgewisseld.

 

116

Sportorganisaties geadviseerd 

 

50

Verschillende sporten

 

Onze stadsbrede bijeenkomsten voor verenigingen in 2022

 

1 maart 2022 – Politiek sportcafé

Alle politieke partijen die een vertegenwoordiging wilden hebben in Haarlem waren aanwezig met daarbij ruim 60 sportbestuurders en sport-geïnteresseerden. Met diverse onderwerpen met o.a. ook de Clubkadercoach was het een succesvolle editie.

4 oktober 2022 – Sportcafé SportSupport

Met 2 thema’s op de avond en 30 sportbestuurders die aanwezig waren is het eerste sportcafé succesvol geweest. Tijdens het Sportcafé werden onderwerpen overbestuurlijke verantwoordelijkheid, energie en verduurzaming besproken.

23 mei 2022 – Sportakkoord congres

Met zo’n 80 aanwezigen, zowel bestuurders, trainers en ondernemers als vertegenwoordigers van welzijnsinstanties, gemeente en onderwijs, werden de nodige nieuwe initiatieven op poten gezet of verder uitgebouwd.

Op het congres kon iedereen met een goed idee, of die bij wil dragen aan het idee van anderen, aansluiten bij één van de zes workshops rondom de zes pijlers van het sportakkoord. Dat leverde de nodige plannen op, zowel in de startfase als meer vergevorderd.

Lees hier een selectie

15 november 2022 – Opleiding vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Omdat meerdere clubs in Haarlem aangaven behoefte te hebben aan scholing en informatie voor de VCP hebben we de opleiding vertrouwenscontactpersoon georganiseerd. In november startten daardoor 15 verenigingen met het opleiden van een vertrouwenscontactpersoon, één van de manieren om invulling te gegeven aan een veilig sportklimaat. Door kennisdeling kunnen de VCP’s beter hun taken vervullen en het Veilig Sportklimaat beter borgen binnen de club. 

1 maart 2022 – Politiek sportcafé

Alle politieke partijen die een vertegenwoordiging wilden hebben in Haarlem waren aanwezig met daarbij ruim 60 sportbestuurders en sport-geïnteresseerden. Met diverse onderwerpen met o.a. ook de Clubkadercoach was het een succesvolle editie.

23 mei 2022 – Sportakkoord congres

Met zo’n 80 aanwezigen, zowel bestuurders, trainers en ondernemers als vertegenwoordigers van welzijnsinstanties, gemeente en onderwijs, werden de nodige nieuwe initiatieven op poten gezet of verder uitgebouwd.

Op het congres kon iedereen met een goed idee, of die bij wil dragen aan het idee van anderen, aansluiten bij één van de zes workshops rondom de zes pijlers van het sportakkoord. Dat leverde de nodige plannen op, zowel in de startfase als meer vergevorderd.

Lees hier een selectie

4 oktober 2022 – Sportcafé SportSupport

Met 2 thema’s op de avond en 30 sportbestuurders die aanwezig waren is het eerste sportcafé succesvol geweest. Tijdens het Sportcafé werden onderwerpen overbestuurlijke verantwoordelijkheid, energie en verduurzaming besproken.

15 november 2022 – Opleiding vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Omdat meerdere clubs in Haarlem aangaven behoefte te hebben aan scholing en informatie voor de VCP hebben we de opleiding vertrouwenscontactpersoon georganiseerd. In november startten daardoor 15 verenigingen met het opleiden van een vertrouwenscontactpersoon, één van de manieren om invulling te gegeven aan een veilig sportklimaat. Door kennisdeling kunnen de VCP’s beter hun taken vervullen en het Veilig Sportklimaat beter borgen binnen de club. 

Hys na vier jaar uit de risico-aanpak: “het is mogelijk om het tij te keren”

Een aantal jaren geleden zag het er slecht uit voor voetbalvereniging HYS. Te weinig leden, schulden en een stroom aan incidenten en ongeregeldheden gaven weinig hoop voor de toekomst en dwongen bijna tot opheffen. De Gemeente Haarlem de KNVB schakelden daarop verenigingsadviseur Renger van Grinsven in: “Wat ik zag was een jong enthousiast bestuur dat keihard zijn best wilde doen om de club te redden’’. Het verhaal heeft een goede afloop want inmiddels is Huys uit de risico-aanpak.

De KNVB besteedde aandacht aan dit succesverhaal.

 

Een veilig sportklimaat

In 2022 was een veilig sportklimaat een terugkerend thema binnen verenigingsadvies. Door het jaar heen hebben wij verschillende onderwerpen binnen het thema uitgelicht. Wij gaven informatie over het onderwerp en deelden welke workshops of trainingen hierbij gratis aan te vragen waren vanuit het Sportakkoord. We zijn ook langs geweest op de verenigingen die behoefte hadden om hierover  in gesprek te gaan. Een speciale themapagina op onze website gaf overzicht van alle mogelijkheden.

Bekijk de themapagina hier

Ondersteuning bij de energiecrisis

In 2022 moesten we snel schakelen bij het voorlichten van verenigingen over maatregelen en later subsidiemogelijkheden ter ondersteuning bij de snelstijgende energieprijzen. Samen met Gemeente Haarlem hebben we een digitaal spreekuur opgezet waar verenigingen met hun vragen terecht konden. Ook hebben we samen met de gemeente en SRO gedurende het jaar in diverse bijeenkomsten aandacht besteed aan het onderwerp en verenigingen geïnformeerd over landelijke en lokale subsidiemogelijkheden.

De SportSupport Evenementen in 2022

Sportevenementen dragen bij aan een gezonde en actieve samenleving. In 2022 organiseerde SportSupport Kennemerland De ZorgSpecialist Grachtenloop en de De SportSupport Halve van Haarlem en dat bracht een fink aantal in mensen in beweging. Ook de Swim to Fight Cancer Haarlem stond op het programma. Door blauwalg in het zwemwater kon dit helaas niet doorgaan, wel werd een mooi bedrag voor het goede doel opgehaald.

De ZorgSpecialist Grachtenloop

 

De ZorgSpecialist Grachtenloop in cijfers

 

2800

Individuele deelnemers
(+ 105 businessteams)

 

 

150

Vrijwilligers

€ 2.000,-

Voor het goede doel

De ZorgSpecialist Grachtenloop in media

 

De SportSupport Halve van Haarlem

 

De SportSupport Halve van Haarlem in cijfers

 

 

3000

Individuele deelnemers
(+ 21 businessteams)

 

 

250

Vrijwilligers

€ 2.000,-

Voor het goede doel

De SportSupport Halve van Haarlem in media

 

De Swim to Fight Cancer Haarlem

 

De Swim to Fight Cancer Haarlem in cijfers

 

625

Individuele deelnemers

 

 

150

Vrijwilligers

€ 461.129,10

Voor het goede doel

De Swim to Fight Cancer Haarlem in media

 

Talent & Topsport

Op het gebied van topsport en talentontwikkeling kunnen de Haarlemse verenigingen op de ondersteuning van SportSupport rekenen. Wij ondersteunen ze zodat zij op hun beurt talenten in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen en de ultieme prestaties te leveren.

 

3

Inspiratieavonden voor verenigingen

 

10

Kernsporten

Huldiging Haarlemse Topsporters 2022

Samen met de gemeente Haarlem organiseert Stichting SportSupport Kennemerland in februari de jaarlijkse Huldiging Haarlemse Topsporters. Een sfeervolle en feestelijke avond waarin de Haarlemse topsporters centraal staan en worden gehuldigd voor hun behaalde prestaties van het jaar. Uit bijna 40 nominaties heeft een speciale jury uiteindelijk de winnaars gekozen. Zij werden op 21 februari bekend gemaakt tijdens een besloten, feestelijke avond. Deze organiseerden wij samen met Gemeente Haarlem bij Badminton Club Duinwijck in Haarlem. Société Pim Mulier stelde dit jaar wederom 250 euro voor elke winnaar in de categorie Sporttalent beschikbaar.

Bekijk hier alle winnaars

JOGG Haarlem

Haarlem is al ruim 10 jaar JOGG-gemeente. De JOGG-regisseur van SportSupport werkt samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de integrale JOGG-aanpak. Om zo de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers gezonder te maken en passende ondersteuning en zorg te bieden aan kinderen met overgewicht of obesitas.

De JOGG-aanpak in Haarlem is domein-overstijgend en gericht op het leggen van verbindingen tussen de school, sport, buurt, het welzijn, bedrijfsleven en werk (health in all policies). 

Gezondere buurthuizen

Samen met Teamfit zijn wij een pilot gestart voor het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving rondom buurthuizen. Twaalf locaties in Haarlem zijn gedurende een aantal maanden wekelijks voorzien van gratis fruit en groenten voor bezoekers en medewerkers. Elke locatie ontving verse munt en gember, een speciale waterkan met glazen waar iedereen gebruik van kon maken, een drankenbord waarop te zien is hoeveel suiker er in verschillende drankjes zit én een Rookvrije Generatie buitenbord met bijbehorende stoeptegel. Deze pilot deden wij samen met DOCK Haarlem, Haarlem Effect, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (Schalkwijk) en SSHO.

Deelnemende buurthuizen:

 • Wijkcentrum de Horizon
 • Wijkcentrum Alleman
 • Wijkcentrum de Ringvaart
 • Wijkcentrum de Wereld
 • Centrum voor ontmoeting Da Vinci
 • Wijkcentrum ’t Broederhuis
 • Buurtcentrum de Tulp
 • Buurtcentrum de Fjord
 • Trefpunt ’t Trionk
 • Wijkcentrum Binnensteeds
 • Bibliotheek Schalkwijk
 • SSHO Schalkwijk

Week voor de Gezonde Jeugd Haarlem

Ieder jaar wordt in Nederland de Week voor de Gezonde Jeugd georganiseerd: één week waarin extra aandacht is voor een leefomgeving waarin iedereen gezond kan opgroeien. De Week voor de Gezonde Jeugd vond dit jaar plaats van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni.

Op dinsdag 7 juni jl. waren de Healthy Sisters aanwezig in de Ringvaart. De twee moslima’s zijn experts op het gebied van gezonde leefstijl. Ze gingen het gesprek aan met de bezoekers, en hoe je gezonde voeding zelf kunt toepassen. Door samen de Kwiekroute te lopen en smoothies te maken was het interactief voor jong en oud. Woensdag 8 juni was het Nationale Buitenspeeldag. In o.a. Schalkwijk werd er fruit & water uitgedeeld. Donderdag 9 juni werden de 2 winnende klassen van de Olympische Dag Haarlem Centrum en Haarlem Noord in het zonnetje gezet. Groep 8A van de Ter Cleeff en groep 7B van de Peppelaer kregen een goedgevulde JOGG- tas als cadeau. Vrijdag 10 juni zijn alle 12 wijkcentra bezocht voor een evaluatie tijdens de ‘gezonde omgeving’ pilot.

De Dorstbar op het Haarlem College

Op maandag 5 september heeft wethouder Diana van Loenen het feestelijke startschot gegeven voor de opening van de Gezonde School aanpak op het Haarlem College. Door de Gezonde School aanpak in te zetten wordt er structureel gewerkt aan meerdere gezondheidsthema’s, zoals het stimuleren van het drinken van water door inzet van de landelijke JOGG ‘Dorstbar’. Een marketingcampagne om het watertappunt aantrekkelijker te maken voor de leerlingen op het VO. Naast de ‘Dorstbar’ hebben alle leerlingen een duurzame bidon gekregen om het water drinken leuk, gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De eerste ervaringen van de leerlingen en het gebruik van het watertappunt zijn positief.

Drankenbord voor sportvereniging

Drankenbord voor school

Uitreiking drankborden

Op verschillende scholen en sportverenigingen hebben wij drankborden uitgereikt. Dit zijn informatieve borden die inzicht geven in hoeveel suiker en calorieën in veel geconsumeerde drankjes zitten. Dit initiatief hebben we samen met Team Fit opgepakt.

De JOGG Factsheets 2022

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben bereikt met JOGG Haarlem? Bekijk dan onze Factsheets.

 

SPORTSUPPORT

in Bloemendaal

 

In Bloemendaal is SportSupport Kennemerland het aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen. De buurtsportcoaches richten zich op het inzetten van sport en bewegen als verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken vanuit allerlei verschillende sectoren. Het doel? Elke inwoner van Bloemendaal een leven lang gezond actief.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Na een aantal coronajaren konden we in 2022 weer ons volle repertoire uit de kast trekken. Vanaf maart bevonden hebben we vol gas gegeven om onze activiteiten en overig aanbod op een mooie manier neer te zetten. Het eerste grote evenement dat in Bloemendaal weer kon plaats vinden was de Koningsspelen op het strand van Bloemendaal aan zee, een groot succes met 1200 kinderen die naar hartenlust aan het sporten waren. Ook terug van weggeweest was de huldiging van alle jeugdige sportkampioenen in Caprera, een prachtige avond met lachende gezichten en trotse winnaars.

In een altijd veranderend sportlandschap met grote uitdagingen voor verenigingen op het gebied van ledenwerving, vrijwilligers en kader op peil houden en sinds dit jaar ook een energiecontract dat bijzonder hoog uit kon vallen hebben de buurtsportcoaches van Bloemendaal het ondersteunen van verenigingen een belangrijke plek gegeven in onze werkzaamheden. Dit hebben we gedaan door middel van een jaargesprek. Zo’n 11 verenigingen in Bloemendaal hebben hier gebruik van gemaakt en de buurtsportcoaches hebben getracht de verenigingen en hun verschillende uitdagingen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Zo hebben we de bridge verenigingen begeleid in hun fusie, heeft Sportcomplex Tetterode de eerste stappen gezet richting een Gezonde Sportkantine en hebben we met HBS Walking Hockey opgestart.

Een doelgroep die in Bloemendaal nog onderbelicht is zijn de kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. Voor deze groep hebben we onderzocht wat de wensen zijn en in 2022 hebben we twee Peuterinstuiven gerorganiseerd, één in de Tetterodehal en één in de Kooi. Beide waren een succes en voor het nieuwe jaar gaan we de samenwerking aan met de gemeente Heemstede om zo de kinderdagverblijven en inwoners van beide gemeenten op dit gebied nog beter van dienst te kunnen zijn.

In Bloemendaal zijn we met thematafels gestart met het lokale preventieakkoord. SportSupport Kennemerland heeft hier een inhoudelijke bijdrage aangeleverd en is de mede-kartrekker op verschillende onderwerpen binnen dit akkoord. Ook het sportakkoord wordt nog steeds actief ondersteund.

Ons werk in Bloemendaal in cijfers

23934

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

2

Verenigingsadviseurs
(Aantal in fte kan afwijken)

11

Verenigingen geadviseerd in jaargesprekken

5

 Aanvragen Sport- en Preventieakkoord ondersteund

12

Evenementen georganiseerd

Sport & Bewegen voor de jeugd

Basisschoolleerlingen maken eigen stukje zwerfafvalvrij

Op 12 april organiseerden we een Clean Up in Bloemendaal om zwerfafval op te ruimen tijdens de TSO op IKC de Paradijsvogel in Vogelenzang. We deden dit samen met Stichting The Wave en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Na een korte gastles over de kwetsbare natuur, plastic en dieren trokken zo’n 25 kinderen gewapend met prikstok en vuilniszak eropuit.

Lees het complete verslag

Lang leve de Koningsspelen!

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen vonden in Bloemendaal voor de vierde keer plaats op het strand, voor basisscholen uit zowel Bloemendaal als Heemstede. Dansschool Jolein verzorgde de opening met een ingestudeerde dans op het lied ‘FitTop10’ van Kinderen voor Kinderen, dat speciaal is gemaakt voor de Koningsspelen 2022. Op het strand maakten de kinderen in een half uur kennis met sporten en spelletjes. Er waren meerdere verenigingen die sportclinics gaven zoals Healthclub NU met crossfit, Be Your Kids Key Yoga, Yoga Schaap, Dans- en balletstudio Jolein met een dansclinic en Cricketclub Bloemendaal. Ook stelden het trampolinepark hun trampolines ter beschikking voor een clinic. Twee basisscholen waren aanwezig op het Kennemer Lyceum, waar gebruikt gemaakt mocht worden van hun grote sportaccommodatie.

TOP-lessen bij middelbare school De Hartenlust

Om het aanbod van Bloemendaalse verenigingen bij leerlingen in de eerste en tweede klas bekend te maken organiseren wij TOP-lessen bij De Hartenlust. Middelbare scholieren maken zo kennis met sporten die tijdens “normale” gymlessen niets zo snel aan bod komen.

In 2022 deden de leerlingen mee met:

 • Boulderen (De Boulderfabriek)
 • Freerunnen (Munki Motion)
 • Pickleball (Pickleball Haarlem)
 • Rugby

Activiteiten en ondersteuning bij Les Petits

Ook in 2022 organiseerden onze buurtsportcoaches de tussenschoolse- en naschoolse-activiteiten bij Les Petits. Deze sportieve activiteiten zorgen ervoor dat de kinderen aan de beweegnorm voldoen en kennismaken met verschillende sportaanbieders.

IKC de Paradijsvogel 

Hier verzorgen wij het hele jaar op dinsdag en donderdag een workshop Sport. We gaan vaak met de kinderen naar het sportveld achter het Buurthuis, of heel soms naar de gymzaal.

Tijo van Eeghenschool 

Op de Tijo van Eeghenschool ondersteund onze buurtsportcoach Les Petits bij de tussenschoolse opvang. Les Petits organiseert zelf al veel spelletjes en wij ondersteunen waar nodig. Bijvoorbeeld wanneer kinderen niet goed weten wat ze tijdens de TSO willen doen en zijn extra hulp om te voorkomen dat er conflicten ontstaan.

Vondelschool

Op vrijdag staan we altijd op de Vondelschool. Ons doel is de leerkrachten te ontlasten en daardoor kunnen ze met een gerust hart hun pauze houden. De samenwerking met Les Petits loopt naar wens en is rust op het schoolplein.

BSO-Clinics

Ook verzorgen we voor Les Petits een aantal clinics/workshops op hun BSO-locaties. Deze plannen en organiseren wij samen met de activiteitencoördinator.

Evenementen

Huldiging jonge sportkampioenen Bloemendaal groot feest!

Op woensdagavond 29 juni organiseerden we samen met de gemeente Bloemendaal de Huldiging Sportkampioenen Bloemendaal. Het werd een feestelijke avond in het mooie openluchttheater Caprera. Alle teams, van basketbal tot hockey en tennis, mochten naar voren komen en alle kinderen werden gefeliciteerd. 

Lees het complete verslag in de Heemsteder

De door SportSupport Kennemerland georganiseerde evenementen in 2022

 • Twee keer een peuterinstuif
 • SportNite
 • De Sportinstuif
 • Het Sportontbijt
 • Huldiging jonge sportkampioenen
 • Schoolhockeytoernooi
 • Avondvierdaagse Vogelenzang
 • Buitenspeeldag & NK Knikkeren
 • Zomerinstuif Les Petits
 • Club Clean up
 • Koningsspelen

Verenigingsadvies

Nieuw in Bloemendaal: Walking Hockey

Sinds mei 2022 kun je bij Hockeyclub HBS ook meedoen met Walking Hockey. En dat is een groot succes. Walking Hockey is een initiatief  van het Nationaal Ouderenfonds en georganiseerd in samenwerking met Hockeyclub HBS, SportSupport en Welzijn Bloemendaal. Het is een spelvorm voor mannen en vrouwen, die niet meer willen of kunnen “rennen” maar het wel fijn vinden nog sportief in de buitenlucht bezig te zijn.

Sander Rotteveel van SportSupport begeleidt de trainingen: “We beginnen de training altijd met een warming-up. Hoewel er geen grote krachtinspanning wordt gevraagd blijft het belangrijk de spieren los te maken voordat we een partijtje gaan spelen”.

Lees wat de Heemsteedse Courant erover schreef

Gezonde omgeving

Tetterode goed op weg naar een gezonder en volledig rookvrij sportcomplex

Kantines denken vaak bij een gezonder aanbod dat alle frituurhappen moeten worden vervangen door een schaal met appels en dat de Mars repen plaats moeten maken voor een bakje snoeptomaten, maar dit is zeker niet het geval.” Aan het woord is Team:Fit coach Eva. Samen met SportSupport Kennemerland zet zij zich in om steeds meer sport- en buurtlocaties bewust te maken van gezondere keuzes in de kantine. Sportcomplex Tetterode is zo’n locatie die aan de slag is gegaan met een gezonder aanbod.

Lees meer op onze website

Verenigingsadvies

In 2022 ondersteunden wij Bloemendaalse verenigingen met:

 • Gezonde Sportkantine
 • Rookvrij
 • NIX18
 • Dry January
 • Hey het is oke
 • Sportakkoord
 • Preventieakkoord
 • Clean Up Day
 • Covid-19, subsidies
 • Clubkadercoaching
 • Stijgende energiekosten
 • Verduurzaming

In 2022 werkten we samen met:

SPORTSUPPORT

in Heemstede

In Heemstede is SportSupport van oudsher het aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen voor de basisscholen. In het afgelopen jaar is deze rol uitgebreid en helpen we ook verenigingen met hun vragen. De buurtsportcoaches richten zich het inzetten van sport en bewegen als verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken vanuit allerlei verschillende sectoren met als doel elke inwoner van Heemstede een leven lang gezond actief te houden.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

In Heemstede richten wij ons voornamelijk op de leeftijd tot en met 12 jaar. In 2022 is de voorzittersrol bij het Sportakkoord Heemstede uitgebreid en is de samenwerking met het Preventieakkoord tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot een Sport -en Preventieakkoord met een actieve regiegroep en 9 aanvragen. In februari kwam eindelijk een eind aan 2 jaar coronabeperkingen en mochten we met onze Sportinstuif een jaar vol mooie evenementen en activiteiten aftrappen. Een jaar vol lachende gezichten en sportende kinderen bij o.a. de Koningsspelen, de Heemstede Sportdag en het Sportontbijt.

Met de start van het Sport -en Preventieakkoord hebben we 9 verenigingen en andere aanbieders kunnen geholpen met het opstarten van allerlei activiteiten ten behoeve van preventie of sport.

SportSupport heeft dankzij het Sportakkoord het project Vallen en Opstaan nieuw leven ingeblazen waardoor we op meerdere scholen de MQ-scan konden afnemen en zijn er per reeks 6 weken lang kleutergymlessen gegeven door onze buurtsportcoaches. Ook heeft het Sportakkoord ondersteund in de aanschaf van sport en spel materiaal voor Oekraïense vluchtelingen die zijn opgevangen in de gemeente. Tot slot hebben we met de Welkomsbooster nog eens 10 clubs blij kunnen maken met €500,-

Dit jaar zijn we ook gestart met jaargesprekken met verenigingen als ondersteuning

Ons werk in Heemstede in cijfers

27785

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

2

Verenigingsadviseurs
(Aantal in fte kan afwijken)

Bewegingsonderwijs

Gymles van buurtsportcoach op 3 scholen

Om een gevarieerd lesprogramma aan te bieden waar kinderen zich
motorisch en sociaal
emotioneel ontwikkelen schakelden drie scholen in Heemstede één van onze buurtsportcoaches in. Op elk van deze scholen geeft de buurtsportcoach gymles. Dit geldt voor groep 1 en 2 van de Ark, 4 en 5 van de Crayenester en 1 t/m 8 van de Molenwerf. Op deze scholen hebben we ook  2 keer een MQ-scan afgenomen. 

 • 4 leerlijnen
  Op de Crayenester en de Molenwerf bieden we elke week 4 verschillende leerlijnen aan. Leerlingen leren niet alleen beter bewegen, er is ook oog voor het respectvol omgaan met medeleerlingen tijdens de deelname aan het bewegingsonderwijs.
 • 45 minuten gymles
  Elke week hebben de 3 kleuterklassen van basisschool de Ark 45
  minuten gymles waarbij er elke les weer een gevarieerd aanbod voor hen klaar staat. Elk jaar komen zo alle leerlijnen aan bod waar
  de kinderen zich in kunnen ontwikkelen.
 • Beweegbaas
  Op de Crayenester werken we ook met het ‘Beweegbaas’ model. Leerlingen worden hierdoor de baas over hun eigen leerproces. Door middel van een tablet welke elke les bij 1 arrangement wordt gebruikt kunnen leerlingen de eigen voortgang van het leerproces monitoren.

Sport- en Preventieakkoord Heemstede

Doe eens een aanvraag bij het Sport- en Preventieakkoord Heemstede

Zoveel mogelijk leuke en duurzame initiatieven faciliteren die beweging en gezondheid stimuleren. Dat is het doel van het Sport- en Preventieakkoord Heemstede. Van schoolmoestuin tot sportclinic tot een voorlichtingstheater over pesten – je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er financiering voor aanvragen. Zolang het maar met bewegen, gezondheid en de gemeente Heemstede te maken heeft.

Lees het complete artikel

Het Sport- en Preventieakkoord in cijfers

10

Aanvragen voor Welkomstbooster

3000,-

 Opgehaald voor Oekraïense vluchtelingen

9

 Aanvragen Sport- en Preventieakkoord ondersteund

Evenementen

SportSupport Koningsspelen voor Heemstede

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. Nadat deze de afgelopen twee jaar in alternatieve vorm plaatsvonden, was het dit jaar weer als vanouds. Met als thema ‘FitTop10’ was het de tiende editie van de Koningsspelen in Nederland.

De Koningsspelen vonden voor kinderen uit Heemstede voor de vierde keer plaats op het strand in Bloemendaal Voor basisscholen uit zowel Bloemendaal als Heemstede. Hier deden maar liefst 1.200 kinderen aan mee.

Meerdere verenigingen gaven sportclinics zoals:

 • Healthclub NU met crossfit
 • Be Your Kids Key Yoga, Yoga Schaap
 • Dans- en balletstudio Jolein met een dansclinic 
 • Cricketclub Bloemendaal
 • Clinic trampoline op het trampolinepark 

Sportnite Sportinstuif

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseren we voor de tweede keer SportNite in Heemstede.

Het spel?
Probeer met nerfguns en trefballen je medespelers uit te schakelen?

Het resultaat?
Tachtig rode koppies, lachende gezichten en aan het einde van het spel veel high fives.

Bekijk de foto’s op Facebook

Nationaal Sportontbijt

“Hoeveel suikerklontjes zitten er in cola? Jumping jacks voor vijf of hakken billen voor acht!” Enthousiast schalt deze toch wel moeilijke vraag door een megafoon in Sporthal Sportplaza Groenendaal in Heemstede. Hij wordt gesteld door buurtsportcoach Tessa van der Zee en het resultaat is 140 springende en bewegende kinderen. Leren over gezondheid en ondertussen in beweging komen, precies wat Tessa tijdens deze warming-up wilde bewerkstelligen. De warming-up is onderdeel van het Nationaal Sportontbijt voor zeven scholen uit Heemstede waarin in totaal 250 kinderen meededen.

Bitjes en Nopjes

In de eerste helft van 2022 organiseerden we weer een reeks Bitjes en Nopjes . In 2022 deden in totaal 70 kinderen van 4 t/m 6 jaar mee en zijn zij zo bekend geworden met hockey en voetbal.

Veel kinderen komen na een reeks Bitjes en Nopjes weer terug voor een tweede reeks. Daarna stromen ze door naar de vereniging RCH (voetbal) of Alliance (hockey). 

Heemstede Sportdag

Op 30 mei organiseerden we – weer zonder coronamaatregelen!- de Heemstede Sportdag.  Grote aantallen en gemengde groepen waren eindelijk weer toegestaan en zo kon er dus weer uitgebreid gesport worden. Acht scholen deden met hun groep 7 en 8 mee. Het mooie is dat kinderen deelnemen aan sporten waar ze in eerste instantie niet voor kiezen en achteraf vaak zichtbaar enthousiast  over zijn.  Sportverenigingen verzorgden een groot deel van de clinics maar ook tweedejaars studenten deden mee. Zij gaven o.a. clinics frisbee, atletiek, volleybal en tennis.

Bekijk de foto’s op Facebook

Ping Pong Stars

Ping Pong Stars werd georganiseerd door HBC Tafeltennis zelf. Wij hebben op aanvraag ondersteund. Ping Pong Stars werd op 9 en 10 juli gehouden. Deze datum is gebruikt omdat dit voor de zomervakantie beter loopt dan rondom de herfstvakantie. Er deden ongeveer 75 kinderen mee. 

SportSupport Koningsspelen voor Heemstede

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. Nadat deze de afgelopen twee jaar in alternatieve vorm plaatsvonden, was het dit jaar weer als vanouds. Met als thema ‘FitTop10’ was het de tiende editie van de Koningsspelen in Nederland.

De Koningsspelen vonden voor kinderen uit Heemstede voor de vierde keer plaats op het strand in Bloemendaal Voor basisscholen uit zowel Bloemendaal als Heemstede. Hier deden maar liefst 1.200 kinderen aan mee.

Meerdere verenigingen gaven sportclinics zoals:

 • Healthclub NU met crossfit
 • Be Your Kids Key Yoga, Yoga Schaap
 • Dans- en balletstudio Jolein met een dansclinic 
 • Cricketclub Bloemendaal
 • Clinic trampoline op het trampolinepark 

Bitjes en Nopjes

In de eerste helft van 2022 organiseerden we weer een reeks Bitjes en Nopjes . In 2022 deden in totaal 70 kinderen van 4 t/m 6 jaar mee en zijn zij zo bekend geworden met hockey en voetbal.

Veel kinderen komen na een reeks Bitjes en Nopjes weer terug voor een tweede reeks. Daarna stromen ze door naar de vereniging RCH (voetbal) of Alliance (hockey). 

Sportnite Sportinstuif

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseren we voor de tweede keer SportNite in Heemstede.

Het spel?
Probeer met nerfguns en trefballen je medespelers uit te schakelen?

Het resultaat?
Tachtig rode koppies, lachende gezichten en aan het einde van het spel veel high fives.

Bekijk de foto’s op Facebook

Heemstede Sportdag

Op 30 mei organiseerden we – weer zonder coronamaatregelen!- de Heemstede Sportdag.  Grote aantallen en gemengde groepen waren eindelijk weer toegestaan en zo kon er dus weer uitgebreid gesport worden. Acht scholen deden met hun groep 7 en 8 mee. Het mooie is dat kinderen deelnemen aan sporten waar ze in eerste instantie niet voor kiezen en achteraf vaak zichtbaar enthousiast  over zijn.  Sportverenigingen verzorgden een groot deel van de clinics maar ook tweedejaars studenten deden mee. Zij gaven o.a. clinics frisbee, atletiek, volleybal en tennis.

Bekijk de foto’s op Facebook

Nationaal Sportontbijt

“Hoeveel suikerklontjes zitten er in cola? Jumping jacks voor vijf of hakken billen voor acht!” Enthousiast schalt deze toch wel moeilijke vraag door een megafoon in Sporthal Sportplaza Groenendaal in Heemstede. Hij wordt gesteld door buurtsportcoach Tessa van der Zee en het resultaat is 140 springende en bewegende kinderen. Leren over gezondheid en ondertussen in beweging komen, precies wat Tessa tijdens deze warming-up wilde bewerkstelligen. De warming-up is onderdeel van het Nationaal Sportontbijt voor zeven scholen uit Heemstede waarin in totaal 250 kinderen meededen.

Ping Pong Stars

Ping Pong Stars werd georganiseerd door HBC Tafeltennis zelf. Wij hebben op aanvraag ondersteund. Ping Pong Stars werd op 9 en 10 juli gehouden. Deze datum is gebruikt omdat dit voor de zomervakantie beter loopt dan rondom de herfstvakantie. Er deden ongeveer 75 kinderen mee. 

Verenigingsadvies

Onze verenigingsondersteuning in Heemstede is vooral gericht op ledenwerving, het versterken van de sociale rol van de vereniging, het verduurzamen van de vereniging en het werven van vrijwilligers.

Toekomstbestendig maken van de vereniging

Het contact met de sportverenigingen binnen Heemstede is goed. Onze buurtsportcoach heeft met alle verenigingen contact en met diverse verenigingen gesprekken gevoerd op locatie. Nieuw binnen Heemstede zijn de jaargesprekken. Hiervoor moet de club een vragenlijst invullen waarna we op gesprek komen. Zo weten we beter hoe de club ervoor staat en waar de hulpvragen liggen. Elk jaar voeren we deze jaargesprekken. Uiteraard hebben we ook het Sportakkoord en de subsidies die mogelijk zijn besproken met de verenigingen.

Altijd op de hoogte met onze Nieuwsflits

Aan het begin van de corona-epidemie, in april 2020, zijn we begonnen met het versturen van nieuwsbrieven naar de verenigingen in Heemstede. De nieuwsbrieven werden de laatste tijd minder gelezen, waarna we in 2022 zijn overgestapt op de ‘Nieuwsflits’. Dit zijn korte berichten met 1 of 2 belangrijke onderwerpen. We houden in de gaten of deze nieuwe variant weer net zo goed aanslaat als de nieuwsbrief destijds.

Onze samenwerkingspartners in 2022

SPORTSUPPORT

in Hillegom

 

Het Sport en Bewegen team van SportSupport/Hillegom in Beweging zette zich ook in 2022 samen met de partners in om de bewoners van Hillegom een gezonde keuze te bieden. Onder de vlag van Healthy Hillegom – met de kernpartners en vele andere samenwerkingspartners – activeerde en enthousiasmeerde het team de Hillegommers om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

De gezonde keuze kan sporten of bewegen zijn, informatie over voeding en leefstijl of ontmoeten en meedoen uit sociaal oogpunt. Het team is er voor alle Hillegommers, jong en oud, kwetsbaar of vitaal, amateursporter of toekomstig topsporter.

Het team bestaat uit vier buurtsportcoaches en een teamleider, met ieder een eigen specialiteit. Samen met het Pando Network hielp een buurtsportcoach de vakleerkrachten van scholen met een menukaart met gezonde keuzes op het gebied van voeding en beweging voor de kinderen. Hieruit is onder andere de Schoolsportkalender ontstaan. Een andere buurtsportcoach ondersteunde voornamelijk sportverenigingen op bestuurlijk en organisatorisch vlak en coachte de trainers met clubkadercoaching. Daarnaast richtte de buurtsportcoaches alle aandacht op de kwetsbare, eenzame inwoners met o.a. de Nationale Diabetes Challenge, Samen Gezond en Balkongym.

Naast activiteitenorganisator heeft SportSupport/Hillegom in Beweging een grote rol als verbinder en samenwerkingspartner in de samenleving. Verbinding tussen de scholen, de gemeente en de sportaanbieders, tussen kwetsbare bewoners, sociale partners en (sport-)organisaties, tussen 1ste lijnszorg en bewoners die extra zorg nodig hebben. Met sport en bewegen als middel zijn er altijd mogelijkheden om verbinding te maken en samen te werken. En dat is de kracht van SportSupport/Hillegom in Beweging; verbinden en samenwerken!

Met het platform www.hillegominbeweging.nl en de bijhorende nieuwsbrief hielden we alle partners en partijen op de hoogte van ontwikkelingen en ondersteuningsmogelijkheden en het beschikbare Sport- en Beweegaanbod. De scholen ontvingen deze informatie via de speciale beweegrubriek voor scholen, waar ook de Schoolsportkalender in werd gepubliceerd.

Het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom 2020-2023 was leidend voor het werkplan van Hillegom in Beweging. Dit leefstijlakkoord is een mooi voorbeeld van een integrale en domein overstijgende aanpak, iets waar het team buurtsportcoaches zich binnen het sport-, bewegen- en gezondheidsnetwerk mee bezig houdt. Het team buurtsportcoaches heeft met haar inzet, plannen en projecten op vele punten bijgedragen aan dit leefstijlakkoord in 2022.

Het team buurtsportcoaches Hillegom in Beweging kijkt terug op een mooi jaar waarin wij als team samen, maar ook met vele partners uit Hillegom en omgeving, plannen en doelen hebben bewerkstelligd.  
 
Namens SportSupport’s team Hillegom in Beweging; veel leesplezier!

Ons werk in Hillegom in cijfers

22452

Inwoners

 

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

1

Verenigingsadviseur
(Aantal in fte kan afwijken)

12

Verenigingen geadviseerd 

2

 Aanvragen trajectbegeleiding vanuit Sportakkoord/NOC*NSF

8

Scholen ondersteund 

Masterplan sport, bewegen en onderwijs

Het sport- en beweegfestival Hillegom

In de Hoftuin organiseerden we voor de tweede keer het sport- en beweegfestival. Om iedereen, van jong tot oud, kennis te laten maken met een groot aantal sporten variërend van voetbal, skaten en boogschieten, tot turnen, suppen en lasergamen. 

Veel Hillegommers maakten gebruik van de gelegenheid en stortten zich enthousiast op sporten die ze nog niet eerder hadden gedaan. Ook fietsmaatjes was present.

Schoolpleincoaches

Binnen het project Schoolpleincoach leidt een buurtsportcoach kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. Het resultaat is een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. In september is de eerste school (De Johannesschool) begonnen met het opleiden van Schoolpleincoaches onder leiding van onze buurtsportcoach. Vier scholen maken in 2022- 2023 gebruik van ons aanbod om schoolpleincoaches op te leiden.

Beweegvisie Volwassenen

Wekelijks 20 deelnemers aan onze Balkongym

Bewegen op muziek, beweegbingo en wandelen. Vanaf begin 2022 komen we wekelijks op donderdag in Clusiushof. In het atrium van Clusiushof kan de activiteit ook in de wintermaanden gewoon doorgaan. Vanaf eind maart gaan we weer naar buiten en komen we ook op de andere locaties.
Vanaf april 2022 komen we wekelijks bij één van de senioren complexen in Hillegom. We komen drie weken één locatie en dan gaan we weer naar de volgende locatie. Een aantal dames uit Clusiushof (winterlocatie) sluiten wekelijks aan bij de andere locaties. Doordat enthousiaste deelnemers zelf promotie maken, is er een kern met vaste deelnemers ontstaan. 

De lokale Diabetes Challenge in Hillegom

Met de NDC verbetert Hillegom in Beweging in samenwerking met partners de kwaliteit van leven van mensen met en zonder diabetes. Met wekelijkse wandelingen werken deelnemers samen met zorg- en onze sportprofessionals aan een gezonde leefstijl. In mei startte maar liefst 31 deelnemers. Onze partners waren wekelijks om de beurt aanwezig tijdens de wandelingen:
 
Van deze groep zijn:

 • 10 vrouwelijke en 2 mannelijke deelnemers zelf een wandelgroep gestart op dinsdagavond.
 • 4 deelnemers lid geworden van Fit4Lady.
 • 2 deelnemers zelfstandig door gaan wandelen als vriendinnen.
 • 1 coach heeft een (tijdelijke) baan bij Fit4Lady gevonden.
 • 2 deelnemers overdag ingestroomd bij Plein28 voor actieve bezigheden.
 • 1 deelnemer doorverwezen naar huisarts voor psychische hulp.

Sporthulpmiddelen uitproberen met de Uniek Sporten Uitleen

Vanaf mei 2022 kunnen inwoners van Hillegom met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen met de Uniek Sporten Uitleen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun een sporter uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste past. Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.

Lees meer over de uitleen op de website van Uniek Sporten

 

Het doel werd behaald:
Het aanleren van een gezonde leefstijl.

Samen Gezond

Samen Gezond is een project van de partners van Healthy Hillegom, een gezonde beweging die heel Hillegom raakt. Samen met Welzijnkompas, Zorg en Zekerheid en het Volwassenfonds hebben we een programma voor senioren georganiseerd om de lifestyle te stimuleren. Het project van 10 weken startte in oktober met een uur sport- en beweging, gevolgd door een workshop gezondheid en lifestyle bij Plein 28. Bij de start waren er 11 deelnemers en aan de sportlessen deden wekelijks gemiddeld 8 deelnemers mee. Zij deden mee met yoga, balanstraining, balsport en behendigheidspellen. Er ontstond een gezellige groep die elke week fitter en enthousiaster werd. Het doel werd behaald: Het aanleren van een gezonde leefstijl.

JOGG Hillegom

Gemeente Hillegom nu ook JOGG-gemeente

In 2022 is de gemeente Hillegom aangesloten bij JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst). De JOGG-aanpak richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun leefomgeving. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en media integraal samen om gezond drinken, eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken; “de gezonde keuze, de makkelijke keuze”.

De overeenkomst is aangegaan voor drie jaar en loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2025. 

Op 2 juli 2022 heeft wethouder Jan van Rijn voorafgaand aan het ‘Sport- en beweegfestival Hillegom’ het JOGG-logobord in ontvangst genomen als tastbaar bewijs voor de samenwerking.

Verenigingsadvies

In 2022 ondersteunden wij Hillegomse verenigingen met:

 • De Gezonde Sportkantine
 • Aanvragen Subsidies
 • Sportakkoord Hillegom (Healthy Hillegom)
 • Clubkadercoaching
 • Accommodatiebeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Juridische zaken
 • Ledenwerving en -behoud
 • Stijgende energiekosten
 • Verduurzaming
 • Veilig Sportklimaat

De Hillegom in Beweging Factsheets 2022

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben bereikt met Hillegom in Beweging? Bekijk dan onze Factsheets hiernaast.

 

In 2022 werkten we samen met meer dan 30 organisaties waaronder:

SPORTSUPPORT

in Velsen

 

In Velsen is ons team buurtsportcoaches al jaren een begrip. Zij zetten zich in voor vitale Velsenaren. Dit doen we door meer mensen in beweging te krijgen met verschillende projecten. Ook zetten we ons in voor sterke aanbieders van sport en bewegen. In samenwerking met vele partners heeft het team de Velsenaren in beweging gebracht om onze missie waar te maken: Een leven lang gezond actief.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

In de gemeente Velsen is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches in alle dorpskernen. Zij richten zich met maatschappelijke projecten op het verbinden van de sectoren sport en onderwijs.

Inmiddels is de MQ- scan een veelgebruikte screeningstool in  Velsen. Het overgrote deel van de scholen neemt deze af.
Onderzoek laat een dalende trend zien in de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. De MQ-scan is een screeningstool om deze motorische vaardigheden in kaart te brengen. Na de screening verwijzen wij door naar de fysiotherapeut of nodigen wij de kinderen uit om deel te nemen aan ons extra aanbod na schooltijd.

Sporten en bewegen helpt om kinderen mentaal en fysiek gezond te houden.  Sporten en bewegen geeft kinderen en ook jongeren nieuwe energie en perspectief.

Dit jaar hebben we Talententijd voor het eerst ingezet in de gemeente in Velserbroek, Velsen-Noord en IJmuiden. Talentijd organiseren we 5 keer in de week. Tijdens de lessen worden alle leerlijnen van de schijf van 10 van het Athletic Skills model behandeld gedurende het schooljaar. Hierdoor worden de algemene bewegingsvaardigheden gestimuleerd om zo motorisch beter te ontwikkelen. Hierdoor worden kinderen zelfverzekerder en hebben ze meer plezier in bewegen. 

Op meerdere scholen in de gemeente hebben onze buurtsportcoaches Move Mates trajecten begeleid. Move Mates leidt kinderen uit groep 7 of 8 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. 

De Koningsspelen mochten we in 2022 -eindelijk- weer organiseren! 800 leerlingen hebben op het strand van IJmuiden een fantastische sportieve dag mogen beleven. 

In de zomervakantie hebben we weer super leuke activiteiten georganiseerd zoals suppen en lasergamen.Veel kinderen deden mee, in de gemeente is er veel behoefte aan dit soort activiteiten in de zomervakantie.

Gezien het grote succes van de Peuterinstuiven, hebben we er dit jaar 5 georganiseerd. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan zetten we een uitdagend, prikkelend en gevarieerd aanbod neer. Want juist voor deze leeftijd is het belangrijk om voldoende te bewegen. Dit legt de basis voor een actief leven. Met  peutersport ervaren kinderen dat bewegen leuk is daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.

Ook hebben we dit jaar voor het eerst de Nationale Diabetes Challenge georganiseerd, wat direct een groot succes was. 30 deelnemers hebben 20 weken lang gewandeld onder begeleiding van professionals uit de zorg en de buurtsportcoaches. 

Ons werk in Velsen in cijfers

68811

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

2

Verenigingsadviseurs
(Aantal in fte kan afwijken)

20

Verenigingen geadviseerd in jaargesprekken

25

 Aanvragen Sport- en Preventieakkoord ondersteund

19

Scholen ondersteund 

Sport & bewegen jeugd

Glow in the Dark SportMix

Op dinsdag 18 oktober (in de herfstvakantie) organiseerden onze buurtsportcoaches in Velsen de populaire Glow in the Dark Sportinstuif. Er deden zo’n 230 kinderen rolden die klommen en klauterden door de zaal, zich lieten schminken en hier en daar zelfs een salto durfden te maken. Het meest populair was wel het lasergamen.

Lees hier het uitgebreide verslag in het Noord-Hollands Dagblad

Sport & bewegen jeugd

Peuterinstuif voor de allerkleinste inwoners van Velsen

Lekker bewegen met de peuters! Het ging er feestelijk aan toe tijdens onze Peuterinstuif op 20 oktober in in Sporthal Zeewijk in IJmuiden.

Veel peuters kwamen samen met hun ouder, verzorger, opa of oma  bewegen en ontdekken!

Sport & bewegen jeugd

Lang leve de Koningsspelen!

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. Nadat deze de afgelopen twee jaar in alternatieve vorm plaatsvonden, was het dit jaar weer als vanouds.

In Velsen organiseerde we de Koningsspelen op het strand in IJmuiden voor groep 5 t/m 8 van zeven basisscholen. Er kon gebruikt worden gemaakt van Paviljoen Noordzee, die zorgde voor de muziekinstallatie en een podium waar de openingsdans werd gehouden door Dansschool Jolein. Elke school was ingedeeld in een vak waar acht verschillende soorten spellen werden gespeeld. Van trefbal tot acrobatiek. Deze spellen werden begeleid door de studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland en de middelbare scholieren van het Vellesan college.

Sport & bewegen volwassenen

De lokale Diabetes Challenge in Velsen

In 2022 organiseerden we voor het eerst een Nationale Diabetes Challenge in Velsen. Omdat we deze volwassen wandeldoelgroep nog niet goed in het vizier hadden, hebben we direct de samenwerking opgezocht met de huisartsen, praktijkbegeleiders en fysiotherapeuten binnen Gezondheidscentrum Velserbroek. Zij waren razend enthousiast. Niet alleen droegen zij veel deelnemers aan, maar ze liepen ook zelf mee en  verzorgden bijvoorbeeld de warming-up.

Lees meer op onze website

Verenigingsadvies

In 2022 ondersteunden wij  verenigingen in Velsen met:

 • Gezonde Sportkantine
 • Rookvrij
 • Sportakkoord
 • Preventieakkoord
 • Subsidies
 • Energiekosten
 • Verduurzamen
 • Veilig Sportklimaat
 • Clubkadercoaching

In 2022 werkten we samen met vele organisaties zoals:

SPORTSUPPORT

in Lisse

In Lisse maakt de buurtsportcoach van SportSupport Kennemerland onderdeel uit van Lisse Actief. Het team buurtsportcoaches Lisse Actief zet sport en bewegen in als maatschappelijk bindmiddel in de samenleving. Enerzijds om een gezonde leefstijl te bevorderen, anderzijds om invulling te geven aan de sociale rol, namelijk bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Lisse Actief is er voor alle Lissers, jong en oud, kwetsbaar of eenzaam en zetten zich in om Lissers te activeren en te enthousiasmeren, om partijen en activiteiten met elkaar te verbinden, zichtbaarheid van activiteiten te vergroten en sportverenigingen te ondersteunen.

Samenwerken betekent elkaar versterken

De Maatschappelijke Agenda ‘Leven Lang Meedoen’ (MAG) was in 2022 leidend voor het werkplan van Lisse Actief. Deze agenda is een mooi voorbeeld van een integrale en domein overstijgende aanpak, iets waar het team buurtsportcoaches zich binnen het sport-, bewegen- en gezondheidsnetwerk mee bezig houdt. Vitaliteit, de eerste opgave van de MAG, vormt de basis voor de andere opgaven omdat het inzet op kracht, meedoen van de inwoners waarbij het gedachtengoed van positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Gezondheid zien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig, lichamelijk, mentaal en sociaal. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het team buurtsportcoaches heeft op vele punten bijgedragen aan deze opgave in 2022. 

Lisse Actief wordt vanuit de gemeente Lisse begeleid door de beleidsmedewerker Sport én in de dagelijkse praktijk ‘aangestuurd’ door de vitaliteitsregisseur (sport-, preventie, & JOGG regisseur) van Lisse. Daarnaast bewaakt de vitaliteitsregisseur in samenwerking met de beleidsmedewerker de doelstellingen vanuit het Meerjarenprogramma Sport, bewegen & spelen, Sport- en het Preventieakkoord.

Uitdagingen in 2022

Na twee jaren van beperkingen door corona, zijn de regels in 2022 langzaam afgebouwd. In het begin van het jaar golden er nog beperkingen voor de binnensport vanaf 18 jaar hetgeen in de lente is afgebouwd. De corona-pandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat fysieke en mentale gezondheid van groot belang is voor iedereen. De komende jaren ligt er een grote gezondheidsopgave voor ons. De rol van sport en bewegen is belangrijker dan ooit. Niet alleen om de fysieke gezondheid en weerbaarheid te vergroten, maar ook omdat sport en bewegen breder kan worden ingezet ten behoeve van diverse maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan het bestrijden van eenzaamheid, ontmoeting en sociale interactie, ontspanning en mentaal welbevinden.

Ondanks dat er in 2022 weinig tot geen coronabeperkingen meer aanwezig waren, hebben onze sport- welzijn en maatschappelijke partners desondanks voor veel uitdagingen gestaan om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De organisaties hebben het team buurtsportcoaches dan ook hard nodig gehad voor advies, ondersteuning en samenwerking. Naast de uitdagingen vanwege de coronapandemie, kende 2022 een energiecrisis, waarbij sommige partners voor een nog grotere uitdaging stonden.

Ons werk in Lisse in cijfers

23395

Inwoners

 

5

Buurtsportcoaches 
(Samengestelde groep van Welzijnskompas, Welzijnskwartier, Sportfondsen, SportSupport, The Pando Network)

Verenigingsadvies

Themabijeenkomst Vitaliteit

De buurtsportcoaches van Lisse Actief hebben in 2022 de handen ineen geslagen met Hillegom in Beweging en de Combibrug om themabijeenkomsten te organiseren voor HLT-gemeenten. Met deze specifieke bijeenkomsten bieden we de lokale aanbieders van sport, zorg en welzijn leerzame en inspirerende presentaties aan.

De eerste themabijeenkomst werd in juni in Lisse georganiseerd en stond in het teken van het thema Vitaliteit. JOGG-ambassadeur (eb ex-topsporter) Herre Zonderland gaf o.a. een presentatie over gezonde leefstijl en omgeving.

Verenigingsdag Lisse

Op 14 november vond de verenigingsdag van Lisse plaats. Met ruim 160 deelnemers was het een enorm succes. Verenigingen zijn van groot belang voor de gemeenschapszin. Ze zorgen voor
verbinding, activiteiten, sociale contacten en meer. Wij waren natuurlijk aanwezig ter ondersteuning en om te laten zien wat Lisse Actief kan betekenen voor verenigingen!

JOGG Lisse

Aandacht voor sportieve- en gezondheidsactiviteiten

Om op landelijk niveau aandacht te vragen voor de lokale JOGG-aanpak is de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ in het leven geroepen. Tijdens deze week worden verschillende sportieve en gezonde activiteiten extra in het zonnetje gezet, zo ook in Lisse.

8 juni 2022

Een gezondheidsnetwerk

Op woensdag 8 juni stond het creëren en onderhouden van een gezondheidsnetwerk centraal. In de week ervoor was de JOGG-Zuid Holland bijeenkomst bij NME de Groene Bol in Lisse voor alle JOGG-regisseurs uit de provincie Zuid Holland. Een goede manier om kennis te delen, elkaar te inspireren en (verder) te bouwen aan een lokaal én regionaal gezondheidsnetwerk.  Het was een vruchtbare bijeenkomst waarbij de JOGG-regisseur (onderdeel van het team buurtsportcoachesLisse) deze editie samen met de coördinator van het NME had georganiseerd en Lisse in het zonnetje heeft gezet.

10 juni 2022

Sporten op het plein

Vrijdag 10 juni blikten we terug naar de Nationale Buitenspeeldag en werd de activiteit ‘Sporten op het plein’ bij het Fioretti in het zonnetje gezet. Er was voor alle deelnemers een stuk fruit geregeld door de Albert Heijn en een bidon van het Team Buurtsportcoaches om fruit eten én water drinken te stimuleren onder de jeugd.

10 juni 2022

Aandacht voor gezonde sportkantines

Op vrijdag 10 juni was er aandacht voor de Gezonde Sportkantines van atletiekvereniging De Spartaan en Hockey Club HISALIS bij Ter Specke.

Met trots hebben zowel A.V. De Spartaan als Hockeyclub Hisalis een ’topprestatiebadge’ in ontvangst genomen op het gebied van Gezonde en Rookvrije kantine. Deze kregen zij uit handen van Nikki Ramsteijn en Leonie Verstegen van JOGG / TeamFit. Deze badge symboliseert dat zij bewust bezig zijn met een gezonde en rookvrije omgeving binnen de vereniging.

Inmiddels merken we dat steeds meer verenigingen, jongerencentra, buurthuizen en kantines uit Lisse interesse tonen en hier bewust mee aan de slag gaan. Een mooie ontwikkeling!

15 juni 2022

Themabijeenkomst ‘Vitaliteit’

Er was aandacht voor de themabijeenkomst ‘Vitaliteit’ van woensdag 15 juni georganiseerd werd door de buurtsportcoaches van Hillegom, Lisse en Teylingen. Tijdens deze avond stonden vitaliteit en een gezonde omgeving centraal.

8 juni 2022

Een gezondheidsnetwerk

Op woensdag 8 juni stond het creëren en onderhouden van een gezondheidsnetwerk centraal. In de week ervoor was de JOGG-Zuid Holland bijeenkomst bij NME de Groene Bol in Lisse voor alle JOGG-regisseurs uit de provincie Zuid Holland. Een goede manier om kennis te delen, elkaar te inspireren en (verder) te bouwen aan een lokaal én regionaal gezondheidsnetwerk.  Het was een vruchtbare bijeenkomst waarbij de JOGG-regisseur (onderdeel van het team buurtsportcoachesLisse) deze editie samen met de coördinator van het NME had georganiseerd en Lisse in het zonnetje heeft gezet.

10 juni 2022

Sporten op het plein

Vrijdag 10 juni blikten we terug naar de Nationale Buitenspeeldag en werd de activiteit ‘Sporten op het plein’ bij het Fioretti in het zonnetje gezet. Er was voor alle deelnemers een stuk fruit geregeld door de Albert Heijn en een bidon van het Team Buurtsportcoaches om fruit eten én water drinken te stimuleren onder de jeugd.

10 juni 2022

Aandacht voor gezonde sportkantines

Op vrijdag 10 juni was er aandacht voor de Gezonde Sportkantines van atletiekvereniging De Spartaan en Hockey Club HISALIS bij Ter Specke.

Met trots hebben zowel A.V. De Spartaan als Hockeyclub Hisalis een ’topprestatiebadge’ in ontvangst genomen op het gebied van Gezonde en Rookvrije kantine. Deze kregen zij uit handen van Nikki Ramsteijn en Leonie Verstegen van JOGG / TeamFit. Deze badge symboliseert dat zij bewust bezig zijn met een gezonde en rookvrije omgeving binnen de vereniging.

Inmiddels merken we dat steeds meer verenigingen, jongerencentra, buurthuizen en kantines uit Lisse interesse tonen en hier bewust mee aan de slag gaan. Een mooie ontwikkeling!

15 juni 2022

Themabijeenkomst ‘Vitaliteit’

Er was aandacht voor de themabijeenkomst ‘Vitaliteit’ van woensdag 15 juni georganiseerd werd door de buurtsportcoaches van Hillegom, Lisse en Teylingen. Tijdens deze avond stonden vitaliteit en een gezonde omgeving centraal.

Uitreiking drankborden

Bij verschillende buurthuizen en sportverenigingen hebben wij drankborden uitgereikt. Dit zijn informatieve borden die makkelijk inzicht geven in hoeveel suiker en calorieën er zitten in veel geconsumeerde drankjes in buurthuizen en (sport)verenigingen. Dit initiatief hebben we samen met Team Fit opgepakt.

Drankenbord voor sportvereniging

Drankenbord voor buurthuizen

Sport & Bewegen jeugd

Sportinstuif binnensport in Lisse een groot succes!

Na een rumoerige tijd met veel afgelaste activiteiten, beperkingen en maatregelen was het op 3 maart dan eindelijk zover. Team Buurtsportcoaches Lisse organiseerde in samenwerking met Hisalis, Bodybouw, Liusna, Badmintonvereniging Lisse, Basketbalvereniging Lisse en Zwemvereniging de Watervrienden een sportinstuif bij Sportcentrum de Waterkanten. We boden verschillende clinics voor kinderen van 7 t/m 12 jaar aan waar 150 enthousiaste kinderen aan meededen. Vanaf 10.15 uur volgden ze 4 verschillende clinics. Ook Druppie kwam langs om mee te doen met basketbal en de kinderen aan te moedigen bij hockey en boksen. Later verwelkomde Druppie iedereen bij het zwemmen. Om 15.00 uur werd deze sportieve dag afgerond. Iedereen was erg tevreden; de deelnemende kinderen, de binnensportverenigingen die mee deden en Team Buurtsportcoaches Lisse.

Sportinstuif Ter Specke

Op 27 oktober vond de sportinstuif op Ter Specke plaats. Er waren ruim 100 kinderen die verschillende clinics hebben gevolgd bij FC Lisse, HiSaLis, RTV Bollenstreek, The Flags en AV de
Spartaan. De verenigingen hebben samen met het team buurtsportcoaches weer een fantastisch programma gemaakt om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.

Bekijk de aftermovie op Facebook

The Hunt Lisse

Aan het einde van de zomervakantie werd de activiteit ‘Hunt’ georganiseerd. Ruim 100 kinderen deden eraan mee aan en 11 politieagenten (waarvan 2 undercover). Zowel de kinderen,
politieagenten en het team buurtsportcoaches waren positief verrast hoe leuk dit spel was. De kinderen waren actief bezig, maar de activiteit had daarnaast ook een mooie maatschappelijke
insteek.

Uitreiking Sjors Sportief boekje

Op maandag 12 september op basisschool de Tweemaster reikte wethouder Riet Austie het eerste boekje van Sjors Sportief en Creatief 2022-2023 uit. Alle kinderen die les krijgen op een basisschool in Lisse hebben een boekje gekregen. Het eerste boekje werd in ontvangst genomen door Lina Tan. Zij is de winnares van de tekenwedstrijd van Sjors Sportief en Creatief waardoor haar tekening op de voorkant van elk Sjors Sportief en Creatief boekje van het komend schooljaar staat. 

Sjors Sportief en Creatief maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Lisse. Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Lisse sinds 2020 vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij hen past. Het aanbod wordt gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Lisse ontvingen. Er zijn in 2022 3.000 boekjes gedrukt. Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roepen we sportverenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan te sluiten.

SportSupport Koningsspelen voor Lisse

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. Nadat deze de afgelopen twee jaar in alternatieve vorm plaatsvonden, was het dit jaar weer als vanouds. Met als thema ‘FitTop10’ was het de tiende editie van de Koningsspelen in Nederland.

Ook in Lisse waren de kinderen volop in beweging. De onder- en middenbouw gingen op school actief aan de slag met een programma voorbereid door de gymdocenten. De bovenbouw (en middenbouw van De Akker en Waterval) volgden het programma bij de verenigingen op Ter Specke. 

 

Het programma op Ter Specke 

Het programma vond plaats op de locaties van A.V. De Spartaan, HSV The Flags, LTC Lisse, Hockeyclub Hisalis en FC Lisse.

 • AV De Spartaan zorgden voor een uitdagend atletiekcircuit.
 • Anderen werkten zich flink in het zweet bij sportclinics van BodyBouw, een rugbytraining van RC The Bassets.
 • Er werd getennist bij LTC Lisse.
 • En om honkbal onder de aandacht te brengen waren er honkbaloefeningen bij The Flags.

Sport & Bewegen volwassenen

De lokale Diabetes Challenge in Lisse

Op 9 mei is de Nationale Diabetes Challenge gestart in samenwerking met het Welzijnskompas, JOGG Lisse en het wijksamenwerkingsverband Lisse. Zo’n 40 deelnemers deden mee met deze reeks van 20 wandelingen.

In september vond de afsluiting van de Nationale Diabetes Challenge plaats. Met de deelnemers is toen gezellig nagepraat bij Floralis. Ook hebben we geëvalueerd met professionals en wandelaars voor de volgende editie.

Vanaf november 2022 wandelen een groot deel van de deelnemers door op de maandagavonden.

Lees meer op onze website

Social media

642

Volgers

 

7000 

Gemiddeld bereik per maand

De Lisse Actief Factsheets 2022

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben bereikt met Lisse Actief? Bekijk dan onze Factsheets hiernaast.

 

Onze samenwerkingspartners in 2022

SPORTSUPPORT

in de regio

SportSupport is actief in de hele regio Kennemerland. Voor sommige projecten of activiteiten kijken we graag over gemeentegrenzen heen en delen onze buurtsportcoaches kennis en bundelen we krachten.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij in 2022 samen realiseerden. 

Aangepast Sporten

Voor advies en ondersteuning op het gebied van aangepast sporten staat in
Zuid-Kennemerland onze regiocoördinator aangepast sporten klaar.  

Facts Haarlem

20

Potentiële sporters
advies gegeven

 

621

Deelnemers aan
activiteiten 

Haarlem

Uniek Sporten Uitleen: makkelijker sporthulpmiddelen testen

Sinds 1 juni 2022 is het voor Haarlemse aangepaste sporters makkelijker om sporthulpmiddelen te testen door de komst van de Uniek Sporten Uitleen.  Via de uitleen kunnen inwoners uit Haarlem gratis en vrijblijvend verschillende sporthulpmiddelen lenen om zo verschillende sporten uit te proberen en uiteindelijk te kiezen wat er bij hen past. 

Lees meer op de website Haarlem.nieuws.nl

 

Haarlem

Rolstoelsoftbal demo

Tijdens de Haarlemse Honkbalweek hebben we rolstoelsoftbal gepromoot met een demo. Zo leerden de aanwezigen over mogelijkheden binnen de honk- en softbalwereld voor mensen met een lichamelijke beperking. Er kwamen veel positieve reacties op. Zo vertelde een vrouw dat ze vroeger zelf veel softbal speelde maar vanwege versleten knieën dat niet meer kon. Ze ervaarde hetzelfde spelletje vanuit de rolstoel als erg leuk dus ze overweegt nu om lid te worden. Onze ondersteuning bestond uit het helpen met organiseren en het werven van deelnemers.

Haarlem

Facts Speciaal Onderwijs Schoolvoetbaltoernooi

 • Datum: 29 juni 2022
 • Maar liefst 7 teams van 4 scholen streden tegen elkaar.
 • Deelnemers scoorden ook punten op fair play.
 • Iedereen was een winnaar! Maar SBO Focus en van Voorthuijsen (Fair play) het meest.

Haarlem 

Clinic Handbiken van Geert Schipper

Het aanschaffen van een ‘handbike’ of een ‘aangepaste fiets’ kost een hoop geld. Daarom organiseerden wij op 17 juni samen met revalidatiecentrum Heliomare en handbike leverancier RDMobility kennismakingsdag om fietsmateriaal uit te proberen. Op de wielerbaan van HSV De Kampioen kwamen 18 potentiële handbikers een kijkje nemen. Uiteindelijk gaven 11 deelnemers aan structureel te willen handbiken. 

Lees hier het persoonlijke verslag van één van de deelnemers

Heemstede

25 mei 2022

Speciale Sportdag

75

Deelnemers

 

5 

Sporten
(basketbal, voetbal, dans, hockey en tafeltennis) 

Hillegom

Sporthulpmiddelen uitproberen met de Uniek Sporten Uitleen

Vanaf mei 2022 kunnen inwoners van Hillegom met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen met de Uniek Sporten Uitleen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun een sporter uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste past. Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.

Lees meer over de uitleen op de website van Uniek Sporten

 

De Nationale Diabetes Challenge

De succesformule van de lokale Diabetes Challenge

Elk jaar in mei start de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Het landelijke initiatief van de Bas van de Goor Foundation, dat mensen uitnodigt om samen te gaan wandelen en op die manier aan hun leefstijl en gezondheid te werken. Overal in het land lopen deelnemersgroepen twintig weken lang één keer per week langs mooie routes in de eigen omgeving. Begeleid door enthousiaste sport-, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers. SportSupport Kennemerland is kartrekker van de Diabetes Challenges in de gemeenten Haarlem, Velsen, Lisse en Hillegom.

“In maar liefst vier verschillende regio’s coördineren of organiseren we een NDC”, zegt Cora Zijlstra, van SportSupport. “Steeds in een andere constructie, maar het is altijd de samenwerking met partners die het zo succesvol maakt. Onze kracht is om al die partijen bij elkaar te brengen, te verbinden.”

Lees meer op onze website

Koningsspelen 2022  

5

Gemeenten

 

4500

Kinderen in beweging

Lang leve de Koningsspelen!

Op vrijdag 22 april vonden voor de basisscholen van Zuid-Kennemerland de Koningsspelen plaats. Nadat deze de afgelopen twee jaar in alternatieve vorm plaatsvonden, was het dit jaar weer als vanouds. Met als thema ‘FitTop10’ was het de tiende editie van de Koningsspelen in Nederland. SportSupport Kennemerland organiseerde het evenement dit jaar op maar liefst vijf locaties, en met succes. In zowel Bloemendaal, Haarlem, Hillegom, Velsen en Lisse kwamen de basisschoolkinderen van omliggende scholen bij elkaar om de Koningsspelen te vieren.

Lees hier het hele verslag